werkwijze
werkwijze001
 

CALCULATIE
 
Projecten worden als input gecalculeerd in het Proteus projectadministratie systeem.
Eenheden en gecalculeerde arbeid worden hierin vastgelegd.
De basis is gelegd om na opdracht een gewaarborgde planning en inkoop te kunnen maken.
In deze calculatie worden materialen en platen geoptimaliseerd waardoor uitval minimaal blijft. Dit ten voordeel van weinig
afval, kosten en milieu.
 
 
OVERLEG
 
werkwijze002  werkwijze003
 
Alvorens tot werkvoorbereiding over te gaan vindt er zich een overleg plaats tussen de opdrachtgever cq gebruiker /
architect en de projectleider / werkvoorbereider van VanDerPlas.

Ins en outs worden doorgrond en besproken.
- Knelpunten en toepassingen worden besproken.
- Wensen in gebruik en esthetiek vastgelegd.
- Materialen vertaald en bemonsterd.
- Voortgangsplanning en deadline van ontbrekende informatie bepaald.
 
 
PLANNING EN VOORTGANGSPLANNING
 
werkwijze004

Voortgangsplanning passend en met raakvlakken in de bouwkundige planning waarin opgenomen de benodigde
werkvoorbereiding en informatiestroom van alle partijen om tot een tevreden eindresultaat te komen.
Inkoop materialen, maken en controle werktekeningen, tijdstippen, raakvlakken en voortgang werkzaamheden op de
bouwlocatie alsmede benodigde productie en montage tijden worden uitgediept en gecontroleerd in hun voortgang.
In de definitieve planning worden de projecten dagelijks in onderling contact in beeld gehouden. In een wekelijks
overleg in het team en of met klant worden de projecten op koers gehouden.
 
 
ENGINEERING
 
werkwijze005 werkwijze009
werkwijze010 werkwijze011

Mogelijkheden en variaties in opstellingen in relatie tot de wensen en flexibiliteit kunnen op tijd nog altijd besproken worden.

werkwijze012
 
Al schetsend wordt in eerste overleg de beeldvorming vastgelegd.
 
werkwijze013
 
Al schetsend worden de mogelijkheden en beeldvorming van raakvlakken met bouwkundige voorzieningen besproken.
Meer- en minderwerk wordt hierin bewaakt en indien het zich voor doet of dreigt zich voor te doen gemeld.
 
werkwijze014
 
werkwijze015
 
Principetekeningen worden wanneer nodig vooraf gemaakt en als studiemodel voorgelegd.
 
werkwijze016 werkwijze017 werkwijze018 werkwijze019 werkwijze020
werkwijze021
 
Speciaal scharnier wordt samengesteld en bemonsterd.
 
werkwijze022  werkwijze023  werkwijze024
 
Opbouw en beproeving in werkplaats van de kantelscharnieren
 
werkwijze025
 
 
PRODUCTIETEKENINGEN
 
Maken van tekeningen vindt plaats voor of direct na het inmeten en bouwomstandigheden vastleggen.
 
werkwijze026
 
werkwijze027
 
Werktekeningen met volledige materiaalbeschrijving en inmeetgegevens worden gemaakt en ter goedkeuring voorgelegd.
Aanpassingen waar nodig gedaan en aan partijen toegestuurd.

De 3D tekeningen worden als werktekening omgezet naar de C&C

werkwijze3D-werktekeningen
 
 
INKOOP
 
Passend in de planning voortgangscontrole worden vanuit Proteus en de gemaakte werktekeningen de inkopen gedaan.
 
 
MACHINALE
 
Computer aangestuurde opdeelzaag
Producten worden op de meest efficiënte wijze gezaagd op een computer aangestuurde opdeelzaag machine.
De platen worden geoptimaliseerd waardoor afval en uitval zeer minimaal zal zijn.
Tilbelasting voor het personeel aan de bediening wordt door de automatische verwerking minimaal.

oktobernieuws01
 

C&C machine
De computer aangestuurde C&C machine staat gereed om alle mogelijke vormen en modellen met een zeer zuivere maatvoering en strakheid te produceren.
 
oktobernieuws02
 
 
Afzuiginstallatie
De laatste ontwikkeling in afzuigtechniek is toegepast en voorzien van een brikettenpers.
Stofontwikkeling behoren tot het verleden omdat het afgezogen stof wordt omgezet naar een harde briketvorm.
Preventief ter voorkoming van brandgevaar, geen stofexplosie en beter voor mens en millieu.
 
oktobernieuws03
 
 
PRODUCTIE
 
werkwijze028
 
werkwijze029 werkwijze030
 
werkwijze031
 
Productie vindt plaats in eigen werkplaats en wordt aan de hand van voortgangsplanning gecontroleerd door voorman met
werkplaats chef. Dagelijks contact houdt dit scherp.
 
 
MONTAGE
 
werkwijze032        werkwijze033
 
werkwijze034
 
Montage in binnen alsmede buitenland met eigen mensen en transport.
Waar noodzakelijk en in overleg vind transport plaats buitenaf.
Wordt dan wel vooraf bepaald en productie in gewicht en afmeting aangepast.
 
werkwijze035       werkwijze036
 
 
OPLEVEREN
 
Opleveren of tussentijdse opleveringen worden gedaan door projectleider met opdrachtgever. Middels opleveringsdocument
wordt e.e.a. vastgelegd waarna een eventuele correctie plaatsvindt. Een tweede oplevering of beoordeling vindt plaats.
After sales en garanties behoren tot de standaarden.
 
 
ONDERHOUD
 
Op geleverde meubelen en projecten kan een onderhoudscontract worden afgesloten.
Dit is een maatkostuum welke met u besproken en aan u aangeboden wordt.
Een onderhoudscontract zal de levensduur en conditie van het meubel ten goede komen.

 
Terug naar boven